About companyNewsRound Up UrkaineMICEToursHotelsSearchIndex
đóńńęŕ˙ âĺđńč˙
Entertainment and Shopping - Restaurants and Bars
Index
Restaurants and Bars
Boutiques
Restaurants and Bars
KIEV

“DNIPRO” – 1/2, Kreshchatik Str.
“MARCHE” – 13, Krasnoarmeyskaya Str.
“CONCORD” – 42/4, Pushkinskaya Str.
“MODA BAR” – 4, Naberezhno-Kreshchatinskaya Str.
“BELLE VUE” – 7, Saksaganski Str.
“LE COSMOPOLITE” – 47, Vladimirskaya Str.
“DA VINCI FISH CLUB” – 12, Vladimirskaya Str.
“DEJA VUE” – 30, Khmelnitski Str.
“FELLINI” – 5, Gorodetskogo Str.
“LIPSKIY OSOBNYAK” – 15, Lipskaya Str.
“LE GRAND CAFE” – 4, Muzeyny Lane
“MANDARIN” – 7, Naberezhno-Kreshchatinskaya Str.
“TSARSKOYE SELO” – 42/1 Yanvarskogo Vosstaniya Str.
“PERVAK” – 2, Rognedinskaya Str.
“PENA” – 30/18, Yaroslavov Val
And Others

ODESSA


“AMARKORD” – Alexandrovski Avenue
“HONG KONG” – 12, Gavannaya Str.
“DEJA VUE LA MER” – 50, Troitskaya Str.
“ZLATA PRAHA” – 10, Primorskiy Boulevard
“MAXIM” – 4, Ekaterininskaya Str.
“TA ODESSA” – 4, Gogol Str.
“KHUTOROK” – Shevchenko Parc

YALTA

“BELAYA AKULA” – 5, Sadovaya Str.
“KAKTUS CLUB” – 5, Rousevelt St.
“HASKONETS” – Primorskiy Park
“KHUTOROK LA MER” – 9, Sverdlov Str.

LVOV

“NIAGARA” – 1/3, Svobody Str.
“ALPACA” – 10, Shevchenko Avenue
“KNYAZHYJ LVIV” – 13, Nalyvaiko Str.

Address: 29, B.Garina St., Kyiv, 03037, Ukraine
Tel./fax.: +38 (044) 369 33 46, +38 (044) 275 06 25
E-mail: ukraine@mandrivnyk.com.ua
Web: http://www.mandrivnyk.com.ua/